Oncologia

L'oncologia veterinària es dedica a l’estudi, diagnòstic i tractament de tumors i malalties neoplàsiques, comunament agrupades sota el nom de càncer.

L’oncologia veterinària ha passat de ser una especialitat escassament desenvolupada a ser probablement la branca de la medicina veterinària amb més projecció.

Gràcies als avenços actuals en les proves diagnòstiques i la incorporació de noves teràpies per abordar aquestes malalties, les perspectives de la qualitat de vida de les mascotes afectades per malalties oncològiques milloren dia a dia i ens ajuden a afrontar la malaltia amb més optimisme i esperança.

En la lluita contra les malalties neoplàsiques, el factor temps és vital i per això s’han de realitzar les proves diagnòstiques específiques, principalment citologia i biòpsia, en les primeres manifestacions de la malaltia.

Els tractaments depenen del tipus de tumor, de l’estat d’aquest i de les particulars característiques de cada pacient. En molts casos, aquests processos cancerígens poden tenir cura mitjançant intervencions quirúrgiques, en altres tumors la cirurgia per si sola no permet arribar a la curació, en aquests casos s’ha de sotmetre al pacient a tractaments amb fàrmacs antineoplàsics per millorar la qualitat de vida del pacient.

Serveis Veterinaris