Ecografia

L’ecografia utilitza ones sonores d’alta freqüència per formar una imatge en temps real. La seva aplicació principal és l’estudi de la cavitat abdominal.

 
 

Les imatges obtingudes de l’ecografia ens poden aportar molta informació sobre la integritat dels teixits i òrgans interns, molt útils per al diagnòstic de masses tumorals, patologies renals, hepàtiques entre altres indicacions. Aquesta tècnica permet una exploració ràpida, totalment innòcua i no produeix molèsties a l’animal.

En el nostre centre, Anna Roca és l’encarregada en aquest camp, especialitzada en la tècnica ecogràfica, una tasca complexa i completa.

Serveis Veterinaris